Soy D Cal

by nutrakal_admin date: April 18, 2014

NUTRAKAL Soy D Cal
สารอาหารสำคัญเพื่อกลไกการทำงานของแคลเซี่ยม

องค์ประกอบสำคัญ
แคลเซียมคาร์บอเนต    300 มก.
โปรตีนถั่วเหลือง        25  มก.
วิตามิน ดี        100  ไอยู.

คุณสมบัติ
1. เป็น Calcium ใน Form ที่ร่างกายสามารถดูดซึมได้ดี
2. มี Vitamin D  ช่วยการดูดซึม Calcium จากทางเดินอาหาร
3. มี Soy Protein Extract จำเป็นต่อการนำ Calcium ไปยึดติดที่กระดูก

ประโยชน์    
1. ช่วยให้ร่างกายได้รับและใช้แคลเซี่ยมอย่างได้ประโยชน์เต็มที่
2. ช่วยเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรง และป้องกันกระดูกพรุน
3. ช่วยให้แคลเซี่ยมยึดติดกระดูกได้ดี

ขนาดรับประทาน:  
รับประทานครั้งละ 2 เม็ด วันละ 1-2 ครั้ง หลังอาหาร