Bio-Chlorella

by nutrakal_admin date: April 18, 2014

Biorochella_L

NUTRAKAL Bio-Chlorella

องค์ประกอบสำคัญ
สาหร่ายคลอเรลลา     200 มก.
วิตามินซี         10 มก.

คุณสมบัติ    
• เป็นสาหร่ายเซลเดียวสีเขียวขนาดเล็ก ที่มีโปรตีนครบถ้วนและมีความเข้มข้นสูง
• เป็นโปรตีนพิเศษ Chlorella Growth Factor (CGF) ที่ช่วยการเจริญเติบโตของร่างกายทั้งน้ำหนักและส่วนสูง
• มีวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายครบถ้วน
• มี Chlorophyll ในความเข้มข้นที่สูงกว่าพืชชนิดอื่น
• มีเปลือก (ผนังเซล) ดูดซับสารพิษและกระตุ้นการทำงานของทางเดินอาหาร

คุณประโยชน์    
• เป็นแหล่งของโปรตีนช่วยการเจริญเติบโตในเด็ก
• ช่วยให้แผลหายเร็ว อาทิ แผลในทางเดินอาหาร แผลเรื้อรัง
• ช่วยขับสารพิษในร่างกาย
• ช่วยระบบทางเดินอาหารให้ทำงานเป็นปกติ

ขนาดรับประทาน    
รับประทาน ครั้งละ 10 เม็ด วันละ 1 ครั้ง หลังอาหาร
ในกรณีอาการรุนแรง     ครั้งละ 20-30 เม็ด หลังอาหาร