วิตามินอีชะลอความเสื่อมของของร่างกายในคนไข้โรคอัลไซเมอร์

by nutrakal_admin date: July 5, 2016

วารสาร JAMA เผยแพร่ว่า การได้รับวิตามินอี 2000 iu ต่อวัน ช่วยชะลอความรุนแรงของโรคอัลไซเมอร์ ลงถึง 19% ต่อปี เปรียบเทียบกับยาหลอก

บทความโดย  Stephen Daniells   (2 มกราคม 2014)

แม้ว่าการศึกษาแบบ Meta-analysis เมื่อปี 2005 ชี้ว่า วิตามินอีปริมาณสูง ตั้งแต่ 400 iu ต่อวัน อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการตายจากทุกสาเหตุ  แต่งานวิจัยครั้งนี้ ไม่พบการเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากการการได้รับวิตามินอี  อัตราการตายต่อปีในกลุ่มที่ได้รับวิตามินอี เท่ากับ 7.3 % เทียบกับ9.4 %.ในกลุ่มที่ได้รับยาหลอก

Duffy MacKay, ND , Vice president, scientific and regulatory affairs for the Council for Responsible Nutrition (CRN) ได้กล่าวว่า “มีข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับความปลอดภัยของวิตามินอีปริมาณสูง และหักล้างคำถามเก่าๆเกี่ยวกับความปลอดภัยของวิตามินอี”

การค้นคว้านี้เป็นหนึ่งในการรักษาที่ยาวนานที่สุดและทำในคนไข้อัลไซเมอร์อาการเล็กน้อยถึงปานกลางกลุ่มใหญ่ที่สุด  พบว่า วิตามินอี 2000 iu ต่อวัน ชะลอความเสื่อมของระบบการทำงานในร่างกาย  เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอก  ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการผสมผสานโภชนาการที่เหมาะสมในการรักษาโรคและเพิ่มความหวังให้คนไข้อัลไซเมอร์และผู้ที่ต้องดูแลพวกเขา มีข้อแนะนำว่า ผู้ที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ควรอยู่ใต้การรักษาของแพทย์  ไม่ควรรับประทานวิตามินอีในปริมาณสูงด้วยตนเอง

girl-pointing-vitamin-e

กลุ่มนักวิจัยนำโดย นพ. Maurice Dysken , Minneapolis VA Health Care System

นำคนไข้ 613 คนที่มีอาการอัลไซเมอร์ขั้นเล็กน้อยถึงปานกลาง เข้าร่วมการวิจัยนี้  คนไข้ถูกแบ่งเป็น 4 กลุ่ม

กลุ่มแรก รับประทานวิตามินอี 2000 iu ต่อวัน กลุ่มที่สอง รับประทานยา Memantine (ยารักษาโรคอัลไซเมอร์)  วันละ 20 mg  กลุ่มที่สาม รับประทานยา Memantine ร่วมกับวิตามินอี  กลุ่มที่สี่ รับประทานยาหลอก (Placebo)

ในการติดตามผลคนไข้ 561 ราย เป็นเวลา 2.5 ปี พบว่า กลุ่มที่ได้รับวิตามินอี ชะลอความเสื่อมของระบบการทำงานในร่างกายได้นานกว่ายาหลอก ถึง  6.2 เดือน

ส่วนกลุ่มที่รับประทานยา หรือกลุ่มที่รับประทานยาร่วมกับวิตามินอี ไม่พบการชะลอความเสื่อมของระบบการทำงานในร่างกาย

การค้นคว้านี้ยังเป็นการยืนยันความปลอดภัยของการรับประทานวิตามินอี วันละ 2000 iu ด้วย

นักวิจัย ได้รายงานว่า “ในการค้นคว้าขณะนี้ กลุ่มที่รับประทานยาหลอกมีค่า ADCS-ADLลดลงถีง 3 หน่วยเมื่อเทียบกับกลุ่มที่รับประทานวิตามินอี (ADCS-ADL = Alzheimer’s Disease Cooperative Study/Activities  of Daily Living )”  การลดลงของค่า ADCS ขนาดนี้  หมายถึง ไม่สามารถแต่งตัวหรืออาบน้ำได้เอง หรือ ไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันถึง 3 อย่างด้วยตนเอง

เนื่องจากวิตามินอีมีราคาไม่แพง  ประสิทธิผลของวิตามินนี้จึงคุ้มค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงการทำงานของร่างกายและลดภาระของผู้ดูแลคนไข้

 

Source : JAMA

2014 ,Volume 311, Number 1, Pages 33-44, doi:10.1001/jama.2013.282834

“Effect of Vitamin E and Memantine on Functional Decline in Alzheimer Disease – The TEAM-AD VA Cooperative Randomized Trial”

Authors: M.W. Dysken, M. Sano, S. Asthana, et al.

 

Editorial: JAMA

2014, Volume 311, Number 1, Pages 29-30, doi: 10.1001/jama.2013.282835

“Vitamin E, Memantine, and Alzheimer Disease”

Authors: D.A. Evans, M.C . Morris, K.B. Rajan