น้ำมันปลาช่วยลดผลเสียจากอาหารขยะ (Junk food) ที่ส่งผลต่อสมอง

by nutrakal_admin date: July 5, 2016

จากการรวบรวมงานวิจัยทั้งสิ้น 185 ฉบับที่ศึกษาเกี่ยวกับผลของน้ำมันปลาที่สามารถช่วยลดอันตรายที่เกิดจากอาหารขยะ (Junk Food) ที่มีผลต่อสมองของคนเรา Dr.Lucy Pickavance และทีมงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยลิเวอร์พูล สถาบันโรคเรื้อรังในประเทศอังกฤษ ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อที่จะศึกษาผลของน้ำมันปลาที่สามารถช่วยลดน้ำหนักได้
shutterstock_1800989721-e1444923825590

ผลจากการวิเคราะห์พบว่า น้ำมันปลาสามารถหยุดยั้งผลเสียของน้ำตาลฟอกสี และ ไขมันอิ่มตัว ที่ส่งผลต่อการสั่งการของสมอง ซึ่งจะทำให้เรารู้สึกอยากรับประทานอาหารมากขึ้น การรับประทานสารอาหารหลัก (Macronutrient) ที่มากเกินไป ซึ่งก็คือ อาหารประเภท น้ำตาลฟอกสี และ ไขมันอิ่มตัวที่พบมากในอาหารขยะทั้งหลาย ล้วนแล้วแต่เป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังรบกวนระบบการเผาผลาญพลังงานในร่างกาย และส่งผลกระทบถึงกระบวนการทางจิตใจ

การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้สามารถพบได้ในระดับโครงสร้างของสมอง รวมถึงความสามารถในการสร้างเซลล์ประสาทใหม่ๆ ไปจนถึงการเชื่อมโยงในการที่จะก่อให้เกิดภาวะความผิดปกติของระบบประสาทได้  ซึ่งไขมันโอเมก้า 3 ที่พบมากในน้ำมันปลานั้น สามารถที่จะช่วยฟื้นฟูและยังช่วยป้องกันการเกิดภาวะเหล่านี้ได้

Dr.Pickavance สรุปว่า ถึงแม้น้ำมันปลาจะไม่ได้แสดงผลในการช่วยลดน้ำหนักได้โดยตรง แต่น้ำมันปลานั้นสามารถที่จะช่วยลดผลเสียของการเปลี่ยนแปลงกระบวนการบางอย่างในสมองที่เกิดจากการรับประทานอาหารไขมันสูงอย่างเช่นจำพวกอาหารขยะได้